Dzień 5

Najświętsza Hostia ponosi mnóstwo innych skrytych i nam nieznanych zelżywości


1 Jeszcze to nie jest największa zniewaga Hostii Przenajświętszej, kiedy pod nogami heretyków zdeptana leży, jeszcze są inne, okropniejsze zelżywości, których sobie nawet wyobrazić nie podobna. 2 Zelżywości skryte i tajemne, są przez najwymyślniejszą złość piekielną poddane ludziom bezbożnym, i gdyby dusza prawdziwie kochająca mogła o nich posłyszeć, umarłaby z boleści nad okropnym znieważaniem Jej Oblubieńca najsłodszego, który teraz znosi to wszystko jak Baranek najcichszy, i dopiero w dzień Sądu ostatecznego, zbrodnie te wyjawi przed całym światem. 3 Zadziwiaj się, że dla miłości twojej Syn Boży na takie upokorzenia wystawił Świętość Swoją, pytaj się Jezusa twego, czemu dla ciebie nędznego tak się wyniszczył w tym Najświętszym Sakramencie i wołaj ze św. Bernardem: „O Panie mój, Panie, im bardziej stałeś się wzgardzony, tym milszym jesteś sercu memu, o Jezu! daj mi łaskę wyniszczenia się dla Ciebie”.

Komunia duchowa TU.

Objaśnienia TU i TU.

(Honorat Koźmiński, kapucyn, Karnawał dusz pobożnych, czyli Miesiąc Eucharystyczny, Warszawa 1901)