Akty błagalne do Matki Boskiej Dobrej Rady

(do odmawiania w pierwsze soboty miesiąca)
    
    Racz przyjąć nasze hołdy i wysłuchać nasze prośby,
-  błagamy Cię o Maryjo, Matko Dobrej Rady!
Uproś nawrócenie zatwardziałym grzesznikom,
Wyjednaj gorliwość oziębłym sercom naszym,
Uproś nam łzy szczerej pokuty,
Bądź nam tarczą przeciw napaściom złego ducha,
Naucz nas uświęcać nasze cierpienia,
Błogosław i uświęcaj nasze prace,
Nie dopuść, byśmy kiedykolwiek zapomnieli o Tobie,
Pozwól nam zawsze znaleźć ucieczkę w objęciach   Twojej miłości,
Niech Twoja litość wyjedna nam przebaczenie naszych grzechów,
Niech Twoje miłosierdzie nigdy nas nie opuszcza,
Niech Twoja pokora zawstydzi naszą pychę,
Niech przyczyna Twoja zaprowadzi nas do Serca Jezusa,
Niech Twoja dobroć obroni nas na sądzie Bożym,
Wspieraj i broń naszego Papieża N.,
Uproś biskupom i kapłanom, prawdziwą gorliwość i wielką miłość Chrystusa Pana i dusz ludzkich,
Opiekuj się światem katolickim i zniwecz zamachy bezbożności stowarzyszeń walczących  przeciwko Bogu,
     Pociągnij  do  Kościoła  świętego  serca  heretyków i apostatów,                     
     Spraw swą przyczyną, aby światło Ewangelii rozproszyło ciemności pogaństwa,
Utwierdzaj nasz naród w świętej wierze,
Uproś nam prawdziwe przywiązanie do świętej Stolicy Piotrowej,
Połącz nasze serca w szczerej braterskiej zgodzie i miłości,
Ochraniaj naszą młodzież Twoim płaszczem dziewiczym od zarazy niewiary i zepsucia,
Wyjednaj matkom łaskę dobrego wychowania dzieci,
Opiekuj się wszystkimi nieszczęśliwymi, 
Bądź nam zawsze Opiekunką i Matką,
O Maryjo, Matko Dobrej Rady,   -   módl się za nami!
Módlmy się: Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, bądź nam przewodniczką! Wspieraj nas Swą macierzyńską radą we wszystkich  wątpliwościach, bądź nam siłą w pokusach, oswobodzicielką ze wszystkich niebezpieczeństw. Ochraniaj nas przed wszelkimi nieprzyjaciółmi i przybywaj z pomocą w każdej potrzebie. Otwórz światu skarby miłości i miłosierdzia, zawarte w Najświętszym Sercu Jezusa i spraw, abyśmy z Niego zaczerpnęli zdroje łask: nawrócenia, gorliwości i zbawienia.   Amen.