Co znaczy być Posłanniczką?
Wczoraj w Kościele obchodzona była niedziela misyjna rozpoczynająca cały tydzień misyjny. Słuchałam w rodzinnej parafii homilii, na której homileta zacytował fragmenty Orędzia Benedykta XVI na 81. Dzień Misyjny "Wszystkie Kościoły dla całego świata" i znów zobaczyłam, jak charyzmat Posłanniczek wpisuje się w samo serce Kościoła. Oto słowa, które mnie do głębi poruszyły:
"«Wszystkie Kościoły dla całego świata» [...] Jest to wezwanie skierowane do Kościołów lokalnych na każdym kontynencie, aby wspólnie uświadomiły sobie, jak pilna jest potrzeba podjęcia na nowo pracy misyjnej w obliczu licznych i trudnych wyzwań naszej epoki. [...] Rozprzestrzenianie się zlaicyzowanej kultury, która wydaje się panować w społeczeństwach zachodnich, w kontekście kryzysu rodziny, spadku liczby powołań i starzenia się duchowieństwa rodzi niebezpieczeństwo, że Kościoły te zamkną się w sobie, przestaną patrzeć z nadzieją w przyszłość i ograniczą swoje działania misyjne. To właśnie jest właściwy moment, aby zaufać Opatrzności Boga, który nigdy nie opuszcza swojego ludu i mocą Ducha Świętego prowadzi go ku spełnieniu swojego odwiecznego zamysłu zbawienia. [...] Proszę osoby konsekrowane, a zwłaszcza wspólnoty klauzurowe, aby jeszcze usilniej modliły się w intencji misji. Niech dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modlitwy wspierającej ewangelizację obejmie cały Kościół. Maryja Panna, która z macierzyńską troską towarzyszyła w drodze młodemu Kościołowi, niech nas prowadzi także w naszej epoce i niech nam wyjedna nową Pięćdziesiątnicę miłości, a zwłaszcza niech wzbudzi w nas świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami, to znaczy posłanymi przez Pana, aby być Jego świadkami w każdej chwili naszego życia."

Myślę, że słowa Orędzia Papieża są bardzo ważne dla naszej małej, starzejącej się Wspólnoty. Pokazują, że jest nadzieja. Papież przypomina nam, że mamy być Posłanniczkami na wzór Maryi.