Czerwcowe

Pozdrawiam Cię, Boskie Serce
Źródło wszelkiego szczęścia!
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Przyjaciela!
Rozraduj mnie!
Pozdrawiam Cię, Serce niezmierzonej dobroci!
Przebacz mi!
Pozdrawiam Cię, Serce pełne miłości,
Święty Piecu Ognisty!
Pochłoń i spal mnie w sobie! Amen
Św. Małgorzata Maria Alacoque