TAM, czyli w Sercu

Trochę czasu temu TAM była sprawowana Eucharystia w intencji Posłanniczek...

To było TAM, bo w SERCU:

...bo w 21 dniu po Zwiastowaniu (kiedy po poczęciu zaczyna bić fizyczne serce dziecka)

...bo w kaplicy, w której stoi sprowadzona z Francji przez Matkę Chudzyńską figura Królowej Serca Jezusowego

...bo w kaplicy szkoły, która ongiś była pierwszym Domem Generalnym Córek Królowej naszej od Serca Jezusa (pierwotna nazwa nadana naszemu Instytutowi przez bł. Honorata)
...bo po raz pierwszy od wielu lat Posłanniczki mogły gościć w niej na wspólnej modlitwie.