Napomnienia św. Franciszka po mojemu cz. 1


Mam dobry czas - pomyślałam po kolejnej udanej lekcji – świetny kontakt z młodzieżą, niezły blef, doświadczenie, pozycja wśród nauczycieli. Wreszcie moja ciężka, mrówcza praca przynosi owoce - mogę się nimi delektować, bo są moje własne...
Czy na pewno moje własne?

Ten bowiem jada z drzewa poznania dobra, kto przywłaszcza sobie swoją wolę i wynosi się z dobra, jakie Pan mówi i działa w nim.
Napomnienie 2, Zło samowoli, fragment