Jubileusz

Miło mi przeto zwrócić Waszą uwagę Siostry drogie i przypomnieć Wam to, o czem nieraz mówiłam, że ludzie na ogół, a i my w szczególności łatwo zapominamy o miłości Bożej, o Jego dla nas troskliwości i dobroci.
A więc dobrze jest opisać przebieg życia własnego, będzie to bądź co bądź pewien rachunek z sobą, rachunek zmarnowanych łask, stąd pobudka do skruchy, ale też i niepospolita pobudka do rozżywienia i rozpalenia miłości dla Boga, będzie to odmłodzenie ducha. (…) Dobrze jest przypomnieć sobie, że Bóg nie gardzi najlichszem człowiekiem (…)
Tak pokornie rozpoczęła swój pamiętnik nasza współzałożycielka, matka Józefa Chudzyńska. My zaś, w przededniu 100-nej rocznicy Jej śmierci, dziękowałyśmy Bogu za dar Jej życia, za fundament i kierunek, który nam dała.
Skromna uroczystość rocznicowa odbyła się w gościnnych progach naszych Braci kapucynów z ul. Miodowej i w miłym gronie Sióstr z Rodziny Honorackiej. Braciom i Siostrom składamy pełne wdzięczności „Bóg zapłać” za pamięć, modlitwę i obecność. Dobrze nam było z Wami!