Akty wynagradzające za zniewagi wyrządzane Najświętszemu Sercu Jezusa

Modlitwy z tradycji Instytutu


Akty wynagradzające za zniewagi wyrządzane
Najświętszemu Sercu Jezusa

(do odmawiania w pierwsze piątki miesiąca)

O Jezu, Zbawicielu mój! Racz wejrzeć miłosiernie na służebnice Twoje, które przejęte uczuciami wiary, miłości i pragnieniem pocieszania Ciebie, przychodzą do stóp Twoich opłakiwać swe własne grzechy i grzechy swych bliźnich.

Pragniemy, o Panie, przez wspólne i uroczyste przeproszenie nasze, przebłagać Boskie Serce Twoje. Obyśmy mogły otrzymać zmiłowanie dla nas i dla wszystkich naszych bliźnich, a zwłaszcza dla tych, którzy nie wiedzą, jak wielkim szczęściem jest Ciebie miłować.

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie, 
                     -  pragniemy przebłagać Cię Panie !
Za Twoje opuszczenie w Sakramencie ołtarza,
Za zbrodnie grzeszników,
Za nienawiść bezbożnych,
Za miotane przeciwko Tobie bluźnierstwa,
Za zniewagi czynione Twemu Bóstwu,
Za świętokradztwa, jakimi znieważany jesteś w Sakramencie miłości,
Za wzgardy, których jesteś ofiarą,
Za oziębłość Twoich sług,
Za odrzucanie Twoich świętych natchnień,
Za niewierność tych, którzy się mienią być Twoimi przyjaciółmi,
Za nadużywanie łask,
Za nasze własne niewierności,  
Za niepojętą zatwardziałość serc,
Za długie ociąganie się nasze w miłowaniu Ciebie,
Za ospałość naszą w Twojej świętej służbie,
W gorzkim smutku, w jaki pogrąża Cię utrata dusz,
W Twoim długim oczekiwaniu u drzwi naszych serc,
W Twoich  westchnieniach  miłości,
W Twoich  łzach  miłości,
W Twoim  męczeństwie  miłości,
Módlmy się: O Jezu, Boski nasz Zbawicielu, z którego Serca wyrwała się ta skarga  bolesna: „Szukałem, kto by Mnie pocieszył - a nie znalazłem”, racz przyjąć łaskawie ten skromny hołd miłości naszej, i wesprzyj nas tak potężnie łaską swoją świętą, abyśmy, strzegąc się odtąd coraz bardziej tego wszystkiego, co się Tobie nie podoba, okazały się we wszystkim Twoimi wiernymi służebnicami. Prosimy Cię o to przez Ciebie samego, który będąc Bogiem, z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.   Amen.