Charyzmat

- nauczanie i wychowanie
 
- życie ukryte

Członkinie zjednoczone ze sobą przynależnością do Instytutu i uczestnictwem w jego charyzmacie, pracują zawodowo i mogą pozostawać w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. W zasadzie nie prowadzimy życia wspólnego pod jednym dachem i każda członkini może mieszkać oddzielnie lub w razie potrzeby ze swoją rodziną. Nasz Założyciel podkreślał, że komunia w życiu konsekrowanym w świecie polega na zachowaniu silnych więzów duchowych, zależności od wspólnych odpowiedzialnych, na uczestnictwie w formach życia zespołowego, a także na wspólnym celu, kierunku i duchu pracy apostolskiej. Zachowaniu tych więzi duchowych, a także pogłębieniu formacji członkiń służą nasze wspólne rekolekcje i comiesięczne dni skupienia, comiesięczne spotkania siostrzane we wspólnotach i inne spotkania formacyjne. W Domu Głównym spotykamy się ponadto w święta i przy okazji uroczystości Instytutowych, aby wspólnie sprawować Eucharystię, adorować Najświętszy Sakrament oraz dzielić się i wzajemnie umacniać w naszym powołaniu i apostolstwie.


Obierając życie Maryi w Nazarecie za wzór życia konsekrowanego w świecie bierzemy z niego przykład godnego życia kobiety oraz wychowawczyni i żadnymi znakami zewnętrznymi nie wyróżniamy się w naszym otoczeniu. Naśladując Maryję i ze względów apostolskich utrzymujmy w dyskrecji nasze powołanie do służby Bożej i naszą konsekrację. Jest to jedna z głównych zasad nasze apostolstwa, ukazując jak można być wiernymi Ewangelii nawet w jej najbardziej radykalnych wymaganiach.