"Za wiedzą powinny iść dobre czyny"


Apostoł mówi: Litera zabija, a duch ożywia (2Kor3,6). Litera zabija tych, którzy pragną poznać tylko same słowa, aby uchodzić za mądrzejszych od innych i zdobyć wielkie bogactwa, i rozdać je krewnym i przyjaciołom. (Napomnienie 7 fr.)

Zdarzyło mi się to wiele lat temu. Moja znajoma zaprosiła mnie na rekolekcje – zachwalała je jako  "powalające”. Zgodziłam się, bo stwierdziłam, że na pewno poznam jakieś treści i metody, które będę mogła wykorzystać na katechezach. Ani przez chwilę nie pomyślałam, że głoszone Słowo mam przyjąć dla mojego nawrócenia. Jednak drugiego dnia Pan Bóg tak mocno dotknął mojego zamkniętego serca, że zapomniałam o zdobywaniu wiedzy a upadłam na kolana. I tak się zaczęło moje nawrócenie oraz odkrywanie powołania...