Dyskretny urok dyskrecji

Studiując nasze najstarsze dokumenty natknęłam się na zdanie, które wywarło na mnie ogromne wrażenie:

(...) Nie będą pracować tak, aby wielu osobom dać się poznać, lecz raczej staną się znane z tego, że nie są znane nikomu.

Po co ta dyskrecja? - pytają mnie siostry zakonne i kapłani "wtajemniczeni" w moje powołanie.
Śmieszne to i dziwne -podsumowują ci, którzy nie próbują nawet zrozumieć.
A może jesteś wtyczką? - prowokują najodważniejsi.

Dlatego zapraszam do wniknięcia w tę specyficzną formę realizacji naszego powołania.

Sam rodzaj życia prowadzonego w świecie, bez habitu i oznak zewnętrznych konsekracji, bez życia wspólnego, sugeruje przyjęcie dyskrecji jako formy życia i działania, jako sposobu prowadzenia apostolstwa. Ewangeliczny obraz działania na podobieństwo zaczynu, który Magisterium Kościoła przytacza dla opisania życia i apostolstwa instytutów świeckich, niejako wprost implikuje dyskrecję.
Dyskrecja ma także swoje uzasadnienie w pragnieniu przenikania do wszystkich środowisk i pracowania razem z innymi bez żadnej różnicy.
Dyskrecja, którą członkowie niektórych instytutów świeckich otaczają swoje powołanie, nie stanowi wymogu w tym rodzaju życia, ale znaczna część instytutów świeckich przyjmuje ją jako zasadę życia.
Wzorem, który naśladują członkowie instytutów świeckich, jest ukryte życie Jezusa i Jego Najświętszej Matki w Nazarecie. Również Chrystus uczył, w jakimś sensie, dyskrecji swoich uczniów. Wszystkie akty religijne - modlitwę, post, jałmużnę - uczył otaczać dyskrecją. Kiedy się modlisz... módl się w ukryciu; kiedy pościsz... czyń to w ukryciu; a kiedy dajesz jałmużnę... niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. A Bóg, który widzi w ukryciu... odda tobie (por. Mt 6,1 -18).
Żyć w "skrytości Ojca" - to jest duchowość ucznia Chrystusa, to jest nasza duchowość. Zamiast głosić kim jesteśmy, Chrystus wymaga od nas, abyśmy świadczyli o Nim przez konkretne czyny, przez nasze postawy życiowe. Mamy świadczyć dobro w taki sposób, aby ludzie widząc je, chwalili Boga a nie nas. Dyskrecja jest skutecznym środkiem, pomocą w apostołowaniu świeckiego konsekrowanego, natomiast nie może być celem sama w sobie. Instytuty Świeckie Życia Konsekrowanego. Informator dla kapłanów.

Dla mnie - bomba!!! Rewelacja!!! To jest to!!! Ryba w wodzie!!!

Gdyby Kapłani odwiedzający naszego bloga potrzebowali wyżej cytowany informator - służę.