Mater Boni Consilii


Ile razy z bezradności płakałam, wściekałam się, bez końca zmieniałam decyzje, rezygnowałam ...?

A ile razy właśnie z poczucia bezradności uciekałam się do Matki Dobrej Rady?

Dzisiaj szczególnie ją czcimy - a ponieważ patronuje naszemu Instytutowi oto kilka myśli z naszego skarbca.

... jak (...) zbawienną i cenną jest rada dobrej, kochającej Matki, tak my narażone na tysiączne trudności, nie mogłyśmy się obejść bez matczynych wskazówek Tej, która swe mądre rady czerpie zawsze z Serca Jezusa i dlatego tytułu Matki Dobrej Rady zdał się nam najstosowniejszym.
W każdej więc wątpliwości, w każdym trudnym położeniu uciekaj się do Matki Dobrej Rady...
Dyrektorium 1920 r.

Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, bądź nam przewodniczką! Wspieraj nas macierzyńską swą radą we wszystkich wątpliwościach, bądź nam siłą w pokusach, oswobodzicielką ze wszystkich niebezpieczeństw. Ochraniaj nas przed wszelkimi nieprzyjaciółmi i przybywaj z pomocą w każdej potrzebie. Otwórz światu skarby miłości i miłosierdzia, zawarte w Najświetszym Sercu Jezusa, i spraw, abyśmy z Niego zaczerpnęli zdroje łask: nawrócenia, gorliwości i zbawienia. Amen
Z naszego modlitewnika.