Napomnienia św. Franciszka po mojemu cz. 3


Człowieku, zastanów się, do jakiej wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według ducha. (Nap. 5 fr.)

Być mądrym, pięknym, świętym jak anioł – nie marzyliście nigdy o tym? Ja owszem. Aż do momentu, gdy niespodziewanie nastąpiło życiowe odkrycie nr 2: to nie aniołowie są obrazem Boga tylko człowiek!!! Ale jazda!