Komu potrzebne jest Najświętsze Serce Jezusa?


  • dzieciom - których rodzice rozwodzą się i opuszczają je,
  • małżonkom - zdradzonym i porzuconym,
  • pracownikom - w nieludzko oziębłych korporacjach i firmach,
  • emerytom – w osamotnieniu wyczekujących odwiedzin dzieci,
  • chorym – cierpliwie znoszących kolejki w przychodniach,
  • mnie...
  • Tobie...
  • nam...
Obrazek: Kiko?