Lekarstwo na oschłości i inne smutki.

Depresje, przygnębienia, smutki, rozpacz, opuszczenia, samotność, kryzysy wieku młodego, średniego, starczego. Kto z nas nie przeżywał choćby jednego z tych stanów? Nasza założycielka wskazuje na trochę zapomniane ale niezawodne i bardzo proste lekarstwo:

Spójrzmy teraz na duszę uciśnioną; modli się, choć nie czuje zapału, czyta choć nie rozumie wiele; zdaje jej się, że w ciemnościach chodzi, żadnego nie odczuwa ożywienia, nawet w Komunii św.(...) Spogląda w niebo, lecz żadnej nie doznaje pociechy - okropne to jej życie - a jednak ta dusza pracuje, krząta się, nawet się uśmiecha. Cóż jej daje tę niespożytą siłę - oto wiara!

Wiara ją nauczyła, że tak się Bogu podoba, że to Bóg każe jej znosić to opuszczenie za grzechy; widzi jak Pan Jezus kona w Ogrójcu pod brzemieniem strasznego opuszczenia, każe więc i jej trwać przy sobie mimo oschłości; ta wiara osładza jej cierpienie, ona gotowa choćby całe życie spędzić w takim ucisku; wie, że to wszystko przejdzie; wie, że umrze i tego Boga, dla którego wszystko czyniła i cierpiała, będzie oglądała w wieczności.
                                                               Józefa Chudzyńska

foto: https://graficzek.wordpress.com/ 

Rok 2017 rokiem Św. Alberta Chmielowskiego i Bł. Honorata Koźmińskiego

Krótko pisząc - ROZPIERA NAS DUMA:)


UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego

W roku 2016 przypada 100 rocznica śmierci Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta. W 2017 roku mija 130 lat od przywdziania przez niego habitu. Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia.

W roku 2016 przypada również 100 rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który cały swoim życiem dowiódł, że wartości którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach niewoli narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę, polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.

Podkreślając wybitne zasługi Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta oraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu ich dorobku dla dziedzictwa narodowego, ustanawia rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta oraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego.

                                                                 MARSZAŁEK SEJMU

                                                                       Marek Kuchciński