Jak zaangażować się w Wielki Post ?

Są różne sposoby i wszystkie dobre, a Cecylia Plater - Zyberkówna podaje swój: wierność Jezusowi oraz apostolstwo modlitwy i przykładu:


Nie raz może przyszło nam pomyśleć: "Gdybym żyła za czasów Pana Jezusa, jakżebym Mu z radością wszędzie towarzyszyła i wiernie Jemu służyła w Jego wycieczkach apostolskich. A głównie jakbym Go nie opuszczała w ostatnich Jego chwilach! Byłabym tuż przy Nim w Ogrodzie Oliwnym, szłabym za Nim drogą krzyżową, a u nóg Jego klęczałabym do końca pod krzyżem na Golgocie." 

Duszo droga ! To, co byś dawniej czyniła, możesz i dzisiaj uczynić z wielką pociechą dla Pana Jezusa, i niezmierną zasługa dla siebie. Oto wzmocnij wiarę twoją, rozbudź odwagę i śpiesz na Golgotę, na której cierpi Chrystus i patrz jak jest srodze ukrzyżowany w sercach grzeszników. Gdy bezbożnicy tak Go znieważają i ranią - ty bądź mu wiernym i oddanym dzieckiem, i módl się za biednych grzeszników, a w miarę od twojej możności - modlitwą, słowem a zwłaszcza przykładem pracuj nad rozszerzeniem pomiędzy ludźmi znajomości Jezusa i Jego świętego Kościoła.

Cecylia Plater-Zyberkówna, Życie katolickie, książka do nabożeństwa i rozmyślania, Warszawa 1913 r.

Katecheza na Boże Narodzenie


Nie wiem jak Wy, ale ja miałam zawsze problem z prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia - dlaczego my siebie nawzajem obdarowujemy a nie Tego, który właśnie przyszedł na świat? Ale poniższa katecheza wszystko mi wyjaśniła - teraz bez skrupułów będę brała od Niego pełnymi garściami:) czego i Wam życzą posłanniczki:) 

Zazwyczaj, gdy się syn królewski rodzi, wielka stąd radość spływa na poddanych, a dzień Jego urodzin, bywa dniem łask i darów. Czegóż więc nie mamy spodziewać się od Boga w rocznicę dnia urodzin Syna Jego Jednorodzonego, Króla nad królów! Czegoż nam odmówi ten Bóg wcielony, Jezus Chrystus na świat zstępujący, skoro na to tylko przyszedł, aby nas obdarzyć i dla nas się poświęcić. Raduj się więc duszo droga i wesel, a jakiekolwiek by były twoje pragnienia i potrzeby, śpiesz z zaufaniem do żłobka Jezusa, - Dziecięcia się nie ulękniesz, - patrz, ono wyciąga do Ciebie swe Boskie rączęta pełne darów a serce Jego już pała dla Ciebie niezrównaną miłością. Proś Go przeto, a proś o wiele dla siebie i dla drugich, kochaj nawzajem Tego, który Cię tak ukochał, i bierz z hojnej ręki Stwórcy. 


Cecylia Plater - Zyberk