Sposób życia i apostolstwo

Pracę zawodową czy też innego typu zaangażowanie w świecie podejmowane dla królestwa Bożego traktujemy jako służbę, szczególnie dbając, aby była to służba radosna i bezinteresowna, odpowiedzialna i sumienna. Pracując na różnych stanowiskach, a zwłaszcza jako wychowawczynie i nauczycielki, w szczególny sposób staramy się odszukać i otoczyć opieką dzieci i młodzież zagrożone ateizmem, a tym bardziej w ogóle nie znające Boga. dotarcie do tego typu dzieci i młodzieży, nie pomijając także dorosłych, uważamy za swoje specjalne zadanie. Doceniając wartość aktywnego apostolstwa nie zaniedbujemy również apostolstwa modlitwy i cierpienia.