Warunki przyjęcia

Do Instytutu może być przyjęta każda katoliczka stanu wolnego, która ukończyła 18. rok życia, a nie przekroczyła 35 lat, pragnie poświęcić swoje życie na wyłączną służbę Bogu pozostając w świecie, posiada wystarczające zdrowie do pracy zawodowej oraz swobodę dysponowania sobą.

Bardziej szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem:

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Kazimierzowska 20

e-mail: poslanniczki@tlen.pl


e-pasts: mrimovica@inbox.lv