Duchowość

Wzorem życia ewangelicznego jest dla nas św. Franciszek z Asyżu, a ośrodkiem naszej duchowości – Najświętsze Serce Jezusa, którego jesteśmy służebnicami. Czcząc, miłując i wpatrując się w Boskie Serce kształtujemy nasze serca według Jego wzoru, pielęgnując szczególnie cichość i pokorę. Jako Posłanniczki Maryi gorącą czcią i miłością otaczamy Matkę Syna Bożego, przyjmując Jej słowa: „Oto Ja służebnica Pańska” również za swoją odpowiedź w każdych okolicznościach życia.
 

Więcej:

Duchowość franciszkańska

Kult Najświętszego Serca Jezusa

Kult Najświętszej Maryi Panny