Kult Najświętszego Serca Jezusa


 Bóg ma serce! Jezus Chrystus, Bóg Wcielony, ma serce! Serce jest symbolem miłości. Kult Najświętszego Serca Jezusa jest uwielbieniem Jezusa Chrystusa, Boga Wcielonego, który z miłości do nas cierpiał i umarł na krzyżu.

Bóg jest miłością. Miłość przyzywa miłość i domaga się odpowiedzi. Miłość Boga przyzywa miłości człowieka i oczekuje wzajemności z jego strony. „Miłość rodzi miłość, wyzwala miłość i wypełnia się przez miłość” (Jan Paweł II).

„Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze”. Kult Serca Jezusa prowadzi do naśladowania Go w Jego różnych wymiarach człowieczeństwa; do poznawania Jego pragnień i Jego woli, aby uzgadniać z nimi swoje pragnienia i swoją wolę.Założyciele Instytutu gorącą czcią otaczali Najświętsze Serce Jezusa i jego kult przekazali swoim duchowym córkom. Bł. Honorat, poprzez głoszenie kazań i pisanie książek, szerzył nabożeństwo do Serca Jezusa, uważając je za ratunek dla świata.    Z kolei Józefa Chudzyńska szczególną czcią otaczała Boskie Serce i Mękę Pańską. Z nabożeństwa do Męki Pańskiej czerpała siły do dźwigania swego krzyża, a z Serca Jezusa – miłość, którą się kierowała.

Kult Najświętszego Serca Jezusa w naszym Instytucie nie ma jakiegoś odrębnego charakteru, ale jest włączony w codzienną modlitwę członkiń. Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest świętem patronalnym Instytutu, do którego członkinie przygotowują się przez nowennę, a wszystkie piątki w ciągu roku są dniami, w których modlitwy, cierpienia i umartwienia ofiarują w intencji wynagradzającej Sercu Syna Bożego. Dodatkowo o godzinie 15-tej, dla uczczenia konania Pana Jezusa, odmawiają specjalną modlitwę, którą wielbią Jego konające Serce.