Dzień 3

Oziębłość wielu Chrześcijan i zatopienie się w marnościach świata czyni ich niesposobnymi do czuwania z Jezusem utajonym w N[ajświętszym] Sakramencie i do kosztowania słodyczy Jego

1 I czemuż to od wiernych Swoich, tak bardzo jest opuszczony Zbawiciel najmilszy? 2 Ach, bo ich serca zagrzęzły w błocie zmysłowych rozkoszy, i minęły się z przeznaczeniem swoim, i dla Nieba stworzone, do Nieba wznieść się nie mogą! 3 Chlebem Niebieskim karmić się nie chcą, z królem Aniołów czuwać nie potrafią, bo w zdradliwych świata ponętach są tak mocno wplątani, że im niepodobna tej sieci rozerwać. 4 O biedni, zaślepieni, obłąkani ludzie!... 5 Dla świata czuwać im łatwo na zabawach, na zbytkach, przy szczęku kielichów, przy odgłosie muzyki, przy śmiechu i wrzawie, prędko im nocne ulatują godziny, i wielu z nich w nocy dopiero jakoby żyć zaczynają, a śpią i odpoczywają dnie całe... 6 I to jest życie Chrześcijan, życie tych istot, dla których Syn Boży w ciasnym więzieniu, w Hostii maleńkiej, dzień i noc ukryty do skończenia świata, z miłości przebywa, tyle wzgard i zelżywości ponosząc!... 7 I gdyby im kto w nocy, gdy powrócą z biesiad swoich, pokazał kościół otwarty, gdyby powiedział: pójdźcie na jedną chwilkę, jeden pokłon złożyć Bogu tam obecnemu, o zaprawdę, tak mówiącego nazwaliby głupcem i szaleńcem, i na miękkiej przewracając się pościeli, tego prostaczka pobożnego, mieliby za odeszłego od rozumu!
8 O Panie, mój Panie, z Prorokiem Twoim skarżyć się tu trzeba, że tak strasznie utyło serce ludu Twego! 9 Duszo wierna! u nóg Jezusowych czuwając, ofiaruj Mu posty, umartwienia i czuwania twoje, a życiem pokutnym nagradzaj Panu za oziębłość i ślepotę zbłąkanych Braci twoich.
10 Płacz nad ich nędzą i żałuj, że kopią sobie studnie rozwalone, że w błotnistych wodach tej ziemi chcą ugasić pragnienie swoje, a opuszczają źródło wody żywej, Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie ukrytego. 11 O jakżeś szczęśliwy, że przy tym Boskim źródle napawać się możesz, o korzystaj z twego szczęścia, i zbieraj dusze ku przepaści dążące, byś je wszystkie w źródle tym Przenajświętszym zatopił. 12 Modlitwą i pokutą błagaj o ich nawrócenie.

Komunia duchowa TU.
Instrukcja TU i TU.

(Honorat Koźmiński, kapucyn, Karnawał dusz pobożnych, czyli Miesiąc Eucharystyczny, Warszawa 1901)