Dzień 9

Najświętsza Hostia sprzedawana

przez dusze chciwe i bezbożne dla podłego zysku

Były w kościele Bożym i teraz może są jeszcze takie nieszczęsne i występne dusze, które bez żadnej bojaźni przystępują do Ołtarza, przyjmują Komunię świętą, a potem z ust Hostię wyjąwszy, sprzedają żydom i heretykom za podłą zapłatę, za pieniądz nikczemny. O któżby uwierzył, że wśród katolickiego ludu, straszna zbrodnia Judasza zbyt często się powtarza, że są jeszcze pomiędzy nami ludzie tak zaślepieni i niegodziwi, że za lichą cenę sprzedają Pana Jezusa nieprzyjaciołom Jego, którzy się nad Nim pastwią i nieprzeliczone zadają Mu zniewagi. O Boże! mój Boże, jakaż to boleść serce przejmuje, na wspomnienie takiej zbrodni! Zastanów się, do jakiego stopnia złość ludzka dochodzi, jak boleśnie twój Oblubieniec od Swoich zdradzony bywa, do jakiej zbrodni posuwają się ludzie dla podłego zysku, dla nędznego kawałka chleba! Gdy oni dla takiej marności, poważają się tak okropną zdradą znieważać Boga swego, ty Mu za to wynagradzaj wielką i niczym niezwyciężoną wiernością. Zapewniaj Go po tysiąc razy, że ani śmierć, ani życie, ani ucisk, ani głód, ani prześladowanie, ani niebo, ani piekło, ani Aniołowie, ani ludzie, ani żadna rzecz, nie będzie mogła oderwać ciebie od miłości Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie utajonego!

Komunia duchowa TU
.

Objaśnienia TU i TU.

(
Honorat Koźmiński, kapucyn, Karnawał dusz pobożnych, czyli Miesiąc Eucharystyczny, Warszawa 1901)