Odnowienie ślubów


Ledwie zakończył się Adwent i świętowaliśmy 2007 rocznicę narodzin naszego Zbawiciela; ledwie zakończył się czas radosnego acz cichego oczekiwania na przyjście Pana i rozbrzmiały dźwięki karnawałowego szaleństwa, Posłanniczki wyruszyły jak zwykle w tym czasie na pustynię.
Nasze zimowe rekolekcje zawsze są czasem pochylenia się na nowo nad naszym charyzmatem, odnawiania go i na nowo rozpalania serca miłością służby Bogu w świecie.
Rekolekcje są o tyle wyjątkowe, że zakończone są uroczystym odnowieniem profesji rad ewangelicznych przez wszystkie członkinie naszego Instytutu.
Prowadzący nasze skupienie Rekolekcjonista głosił nam mocne i bardzo wymagające konferencje, pomagające nam poznawanie swojego serca i miłości Boga do nas.