Posłanniczki


Pax!Pozdrowienia z Rywałdu, gdzie obchodzona jest rocznica 260 pobytu i 60 powrotu kapucynów do sanktuarium Pani Pomorza. Zastanawia mnie hasło" tam i z powrotem", być może Posłanniczki, to takie błakające się "babki", które chodzą bez celu "tam i z powrotem", a może ida tam gdzie je poslą, a potem wracają do źródła posyłającego. Wtedy byłby to ruch misyjny, zaczyn ewangelizacyjny, a może jeszcze inaczej...

Matka Boża Cygańska, albo Pani Pomorza, patronuje naszym rekolekcjom. Proszę o modlitę za tych, którzy mają powołanie kontemplacyjne, aby mieli odwagę trwać i realizować swoje powołanie.

Figura ma charakter tzw. Matki Bożej tronującej i zrobiona została przez rycerza krzyżackiego... Tak, z tych z czarnym krzyżem na płaszczach, którzy przez wiele wieków siali w na tych ziemiach germańskie nawracanie mieczem, a których znamy jedynie z powieści Sienkiewicza. Czci ją jednak polski lud, a szczególnie cyganie. Jedna z cyganek dała figurze własny warkocz. Ciekawe, że coś dobrego otrzymalismy od krzyżaka.