Powołanie

Co prawda wczoraj skończył się tydzień modlitw o powołania w Kościele, ale ten temat jest ciągle aktualny, dlatego zamieszczam dziękczynną modlitwę za dar powołania, napisaną przez jedną z członkiń naszego Instytutu.

Panie dziękuję Ci za moje powołanie
Za włączenie mnie w swoje Boże plany
Za ofiarowany dar przyjaźni z Tobą
I obietnicę szczęścia wiecznego.

Mistrzu, wspomóż mnie swoją łaską,
By moje życie, słowa i czyny,
Stały się czytelną Biblią
Dla tych, którzy innej nie znają.

By wyczytali z niej, że Bóg jest miłością,
Że jest pokojem i darzy szczęściem,
Że szanuje wolność każdego człowieka
I szuka tych, którzy zbłądzili. (T. Z.)