święto młodych trwa bez końca - stacja: Madryt 2011

Rozpoczęło się znów wielkie odliczanie.
Na zaproszenie Papieża Benedykta XVI młodzi ze wszystkich zakątkó świata są zaproszeni do Madrytu, by:
  • zaświadczyć o swojej wierze w Jezusa Chrystusa;
  • umocnić swoją wiarę świadectwem rówieśników z całego świata;
  • doświadczyć powszechnego Kościoła;
  • usłyszeć, że świętość jest możliwa tu i teraz
"Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” 
(por. Kol 2, 7)