poszukiwana: Matka z Dzieckiem na rękach - czyli Rzym 2008 cz. 3

Znany jest nasz Ojciec Założyciel ze swojej pobożności Maryjnej. Wyrażała się ona nie tylko w "dewizie" życia zakonnego (TUUS TOTUS), ale, i przede wszystkim, w usilnych codziennych praktykach miłości względem Matki Boga.
Nie wiadomo ile z tego, co sobie postanawiał Honorat, wypełniał, ale już same postanowienia wzbudzają respekt i objawiają przeogromną miłość Błogosławionego do Najświętszej Dziewicy. "Wygrzebałam" kilka takich postanowień dotyczących Różańca - z racji dzisiejszego wspomnienia - z jego Notatnika duchowego:

Oprócz Różańca, Oficjum Niepokalanego Poczęcia etc… gdzie indziej już zamieszczonych stanowię co dzień odmawiać Anioł Pański 3 razy dziennie zrywając się na pierwszy głos dzwonka czy to z posłania czy ze stołka rzucając wszystko – klęcząc vel stojąc – rozmyślając jak wyżej albo przy pierwszej Zdrowaśce z Aniołem pozdrowienie, przy drugiej cnoty uwielbienie, przy trzeciej Macierzyństwo z Panieństwem wysławianie. Doda zawsze Requiem i 3 Gloria na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za łaski Matce Boskiej udzielone, do czego odpust jest przywiązany. [...] W Różańcową cały różaniec z rozmyślaniem tajemnic.

Pozdrawiam Cię, o Królowo Nieba i ziemi,

której władzy podległe jest wszystko, co tylko niższe jest od Boga.
O Panno najwierniejsza,
uczyń mnie we wszystkich sprawach doskonałym uczniem,
naśladowcą i niewolnikiem Mądrości Wcielonej
- JEZUSA CHRYSTUSA, Twojego Syna,
abym otrzymał przez Twoją przyczynę na wzór Ciebie
pełność Jego dojrzałości na ziemi i Jego chwały w niebie.
Amen.

Maryja jest cudownym echem Boga; gdy zawołasz: Maryjo! usłyszysz odpowiedź: Bóg

Różaniec jest jakoby wieniec Róż uwity z życia Maryi, w którym znajdują się i historia Jej cnót, i ciernie Jej boleści, i kwiaty Jej chwały; jest to prawdziwy oręż duchowy, który wszyscy prawdziwi słudzy i żołnierze Maryi powinni zawsze przy sobie nosić i używać w potrzebie... Ten oręż mając mogą być pewni zwycięstw, bo dla nieprzyjaciela duszy samo Imię Maryi jest pociskiem zabójczym, a Różaniec to łańcuch najsroższy, który go krępuje.W służbie Maryi nie ustawajmy, a do Róż pacierzy się bierzmy, abyśmy znowu na ziemi Królestwo Matki Bożej uczynili
.