Rodzina


O Polska kraino! gdyby ci rodacy,
Co cię tak miłują, wzięli się do pracy,
I każdy w swym zagonie wiernie pracowali,
Prędkoby zapewne, kraj swój zbudowali.


C. Plater-Zyberkówna, Na progu małżeństwa