Przyrzeczenia MF


W czasie dzisiejszej uroczystości w Lublinie na Poczekajce cztery osoby złożyło przyrzeczenia MF. Pięknie to było, gdy po Ewangelii brat diakon czytał ich nazwiska i imiona, a oni odpowiadali: Oto jestem, a następnie po homilii brata z Zakonu Kaznodziejskiego, klęcząc przed ołtarzem wypowiedzieli formułę przyrzeczeń MF. Od razu po Eucharystii weszli w Transitus, aby ujrzeć do czego prowadzą przyrzeczenia, gdy się je zachowuje. Nie ukrywam, że dopełnieniem przeżyć tej czwórki było spożycie posiłku w refektarzu razem z braćmi i zaproszonymi gośćmi. Niech Pan im błogosławi.