Nowenna do bł. Honorata

Wczoraj uroczystość Franciszka - a jednocześnie 1 dzień nowenny do bł. Honorata Koźmińskiego.

Nowenna

Bł. Honorat Koźmiński OFMCap

(1829-1916)

Patron zawierzenia i wytrwania

Dzień 1

Panie, wyznaję, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, bym ubogacony łaską Ducha Świętego, za wstawiennictwem bł. Honorata, poznawał to, co słuszne i sprawiedliwe oraz zawsze cenił to, co jest zgodne z Twoją wolą, a zwłaszcza w sprawie, którą Ci polecam....

Każdego dnia odmawia się:

3 „Ojcze nasz”

3 „Zdrowaś Maryjo”

Błogosławiony Honoracie – módl się za nami.

Dzień 2

Kieruj, Panie moim życiem, broń w przeciwnościach i zachowaj od złego, abym wsparty przykładem i wstawiennictwem bł. Honorata, zawsze pełnił Twoją wolę i znajdował w niej upodobanie przed Tobą. Z ufnością proszę o wsparcie w rozwiązaniu trudnej sprawy, którą Ci przedkładam...

Dzień 3

Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości bł. Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład do naśladowania. Udziel mi łaski i siły do wytrwania w wierze, nadziei, miłości, sprawiedliwości i prawdzie, a zwłaszcza w tej trudnej sprawie, którą Ci przedkładam...

Dzień 4

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. Z ufnością uciekam się do Ciebie za wstawiennictwem bł. Honorata w moich potrzebach i proszę o łaskę...

Dzień 5

Zbawicielu mój, Tyś powiedział: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam”. Zachęcony tymi słowami, proszę Ojca w imię Twoje, przez pośrednictwo bł. Honorata o łaskę...

Dzień 6

Panie, niech Twój sługa Honorat, zaszczycony tytułem Błogosławionego w Kościele katolickim oręduje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował, pokój i błogosławieństwo, a mnie uprosi potrzebną łaskę...

Dzień 7

Boskie Serce Jezusa, dla którego jedno tylko jest niemożliwe, a mianowicie, aby nie mieć litości dla strapionych; miej litość nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski..., o którą Cię proszę przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi oraz bł. Honorata.

Dzień 8

Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował bł. Honorat, składam Ci Panie hołd, cześć i uwielbienie dziękując za wszystkie łaski i polecam się Twojej opiece, szczególnie w sprawie...

Dzień 9

O błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny, trafnie odczytywałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przyszłości, wstawiaj się za Ojcem świętym, biskupami, wszystkimi Polakami, a mnie wyjednaj łaskę, o którą z ufnością i pokorą Cię proszę...