Modlitwa ustna – zgodność ducha ze słowem i znakiem
To pierwszy temat tego roku Nowenny.
Rozważania publikuje br. Juliusz Pyrek OFMCap z Centrum Duchowości HONORATIANUM w Zakroczymiu.


Tekst tutaj propozycja tekstów biblijnych do medytacji tutaj.

Owocnych zamyśleń wszystkim, którzy zechcą skorzystać.