Matka Dobrej Rady

Modlitwa odpustowa do Matki Boskiej Dobrej Rady

Najchwalebniejsza Dziewico, wybrana od Rady Przedwiecznej na Matkę Słowa Przedwiecznego, Skarbnico łask Boskich, Orędowniczko grzeszników, oto ja najniegodniejszy sługa Twój uciekam się do Ciebie, abyś mi była Przewodniczką i doradczynią na tej łez dolinie. Wyjednaj mi przez Krew Przenajświętszą Twego Syna odpuszczenie grzechów moich, zbawienie duszy mojej i środki potrzebne do otrzymania tegoż. Wyjednaj dla Kościoła św. Tryumf nad jego nieprzyjaciółmi i rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie. Amen.

(bł. Honorat Koźmiński)

Wczoraj rozpoczął się październik, miesiąc Różańca świętego. Wezwanie i okazja do tego, by na nowo rozkochać się w tej modlitwie.

Matko, ucz mnie ofiarować siebie Jezusowi, by miał miejsce we mnie.